Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021

Opłata za obiady na miesiąc CZERWIEC 2021 r.

Uczniowie, którzy będą korzystać ze stołówki szkolnej w miesiącu CZERWCU wpłaty należy dokonać w terminie do 27.05.2021 r.

 UWAGA !!!  Liczy się data zaksięgowanej wpłaty.

Obiady będą wydawane od 01 czerwca 2021 r.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat, ponieważ tylko te dzieci, które mają opłacony abonament w terminie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.

Uczniom, którzy nie dokonali wpłaty do 27.05.2021 r. Stołówka Szkolna w dniu 01.06.2021 r. nie wyda obiadu.

Wpłaty, które wpłyną po 28.05.2021 r. będą uwzględnione, lecz obiad wydany będzie dopiero od 07.06.2021 r.

Wpłaty należy dokonać do 27.05.2021 r.

  • uczniowie 64,00 zł (16 dni)
  • pracownicy 120,00 zł (16 dni)

04.06.2021 r. – Dzień  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

25.06.2021 r. – Koniec roku szkolnego.

Płatności za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Szkoła Podstawowa Nr 55

Nr  konta:     43 1020 4795 0000 9902 0421 5000

W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.

Ze względów organizacyjnych informujemy, że:

  1. Nie jest możliwa zapłata przelewem za abonament, który nie obejmuje obiadów na cały miesiąc, w kwocie innej niż opublikowana na stronie szkoły.
  2. W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy należy zgłaszać jeden dzień wcześniej do godz. 9:00 pod nr tel. 91-482-00-78 (wew.120).
  3. Nie zgłoszenie nieobecności na obiedzie będzie skutkowało naliczeniem obiadów bez odliczeń.
  4. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.