Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych
do klasy czwartej sportowej

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej znajduje się w gablocie przy wejściu do szkoły.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 12 kwietnia 2022r. do godz.15:00 należy złożyć potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy sportowej w formie pisemnej (załącznik nr 2 zasad rekrutacji).