Ostatnia aktualizacja: 29 października 2020

Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo!

Od listopada uczniowie klas 4-8 będą mogli wziąć udział  w konsultacjach z nauczycielem, które będą odbywały się na terenie szkoły.

Organizacja  konsultacji musi być tak zaplanowana, aby do minimum ograniczyć przebywanie na terenie szkoły dużej liczby dzieci. Konsultacje będą się odbywały indywidualnie na określoną godzinę i w określony dzień tygodnia wg załączonego harmonogramu. Wolę wzięcia udziału w konsultacjach z konkretnym nauczycielem przedmiotu uczeń musi zgłosić nauczycielowi najpóźniej tydzień przed wyznaczonym dniem konsultacji.

Konsultacje  mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem ich jest wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału oraz umożliwienie uczniom poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej. W trakcie trwania konsultacji obowiązują w szkole wprowadzone od 1 września procedury bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Bortnik

Lista plików do pobrania:
  • Harmonogram konsultacji