Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2020

Informacje dotyczące dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach.

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym zostały wysłane mailowo informacje do rodziców, których dzieci zakwalifikowały się do udziału w półkoloniach oraz do rodziców, których dzieci zostały zapisane na listę rezerwową. Prosimy o sprawdzenie maili (skrzynka odbiorcza oraz SPAM), które podali Państwo podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzeniem wzięcia udziału dziecka w półkoloniach będzie wniesienie opłaty do dnia 9 lipca 2020 r. (data wpływu na rachunek bankowy) w formie przelewu na rachunek 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w półkoloniach.

Koszt udziału jednego dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi 230,00 zł.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.