Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Informacje dla Rodziców dotyczące opieki świetlicowej w roku szkolnym 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór do świetlicy SP55 na rok szkolny 2021/2022. Przypominamy Rodzicom dzieci, które już uczęszczają do świetlicy, że karty należy składać na każdy rok szkolny. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w załączniku.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 – druk do pobrania poniżej w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że świetlica zapewnia opiekę dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub samotnie wychowujących dzieci.

Karty zgłoszeniowe należy składać do 15.08.2021 – przy portierni szkoły.

Lista plików do pobrania:
  • INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I - VIII - Świetlica
  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SP 55 - pdf
  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SP 55 - docx