Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 55 w Szczecinie”.

Lista plików do pobrania:
  • Informacja o wyborze oferty