Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2023

Dostawa owoców, warzyw i jaj/wyrobów garmażeryjnych dla SP55 w Szczecinie w podziale na części.

Informujemy, iż na Platformie e-Zamówienia ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym na „Dostawę owoców, warzyw i jaj/wyrobów garmażeryjnych dla SP55 w Szczecinie w podziale na części”. Całe postępowanie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.

Postępowanie znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2466fb95-8ab0-11ee-b55a-a22b2d7f700e