Harmonogram spotkań z rodzicami

Szanowni Państwo!

W tym roku szkolnym ze względu na zagrożenie epidemiczne zmuszeni jesteśmy zorganizować zebrania z rodzicami w warunkach, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowia rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

W związku z powyższym spotkania rodziców z wychowawcami klas zostały zaplanowane o różnych godzinach i w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny, mający na celu zapoznanie Państwa z organizacją nauki w szkole w zmienionych warunkach, wymuszonych przez panującą epidemię.

Sytuacja wymaga od nas wszystkich dużego zdyscyplinowania i punktualności.

Poniżej znajduje się harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami oraz procedury obowiązujące w czasie ich trwania.

Zobowiązuję wszystkich do przestrzegania poniższych zaleceń.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Szymkowiak

PROCEDURY  OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. Na spotkanie może przyjść tylko rodzic zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych (podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu), którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
  2. Zobowiązuje się wszystkich rodziców do stosowania na terenie szkoły środków ochrony osobistej: osłona nosa i ust maseczką lub przyłbicą, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
  3. Wszyscy rodzice przychodzą do szkoły punktualnie na ściśle określoną godzinę zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami (najwcześniej 10 minut przed wyznaczonym czasem). Wchodzą do szkoły wejściem głównym.
  4. Nie zaleca się tworzyć skupisk przed szkołą. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
  5. Na spotkanie rodzice nie przynoszą ze sobą żadnych zbędnych rzeczy z wyjątkiem przyboru do pisania i notatnika w celu zapisania informacji przekazanych przez wychowawcę.
  6. W spotkaniu z wychowawcą może wziąć udział tylko jeden z dwojga rodziców ucznia.
  7. Po zakończeniu spotkania rodzice opuszczają teren szkoły. Niedopuszczalne jest skupianie się w grupy przy szkole.
  8. Planowany czas spotkań ok. 45 minut.