Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2020

Zgłoszenie udziału dziecka w półkoloniach organizowanych przez SP 55

Szanowni Państwo,

w okresie wakacji w naszej Szkole zostaną zorganizowane półkolonie. Oferta w szczególności kierowana jest do uczniów klas I-III w roku szkolnym 2019/2020.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decydują następujące kryteria:

  • uczeń Szkoły Podstawowej nr 55,
  • kolejność zgłoszeń wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną,
  • w przypadku zakwalifikowania dziecka (rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub mailowo) należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy obojga rodziców, że w tym okresie będą świadczyć pracę,
  • w przypadku wolnych miejsc uczestniczyć w półkoloniach mogą uczniowie klas starszych,
  • w przypadku wolnych miejsc uczestniczyć mogą uczniowie z innych szkół.

Uczniowie niezakwalifikowani zostaną zapisani na listę rezerwową.

Zajęcia będą odbywały się w 3 turnusach w następujących terminach:

–       I turnus 03-07.08.2020 r., w godz. 8:00 – 16:00 – 24 miejsca – BRAK MIEJSC!!!

–       II turnus 10-14.08.2020 r., w godz. 8:00 – 16:00 – 24 miejsca – BRAK MIEJSC!!!

–       III turnus 17-21.08.2020 r., w godz. 8:00 – 16:00 – 24 miejsca

W ramach półkolonii zapewniamy Państwa dzieciom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), zajęcia sportowo – rekreacyjne, ciekawe zajęcia tematyczne oraz wiele innych atrakcji.

Zgłoszenia udziału w półkoloniach należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj do dnia 3 lipca 2020 r. (piątek) lub do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Każde zgłoszenie – turnus należy wypełnić osobno. Po zgłoszeniu od razu należy wysłać scan wypełnionej karty kwalifikacyjnej, która znajduje się poniżej.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden, dwa lub trzy turnusy. Na każdy turnus wypełnia się osobną kartę kwalifikacyjną i załącza do zgłoszenia.

Zgłoszenie dziecka nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na półkolonie. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie lub mailowo w terminie do dnia 6 lipca br. Po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkoloniach do dnia 8 lipca br. należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy obojga rodziców, że w okresie, w którym dzieci będą brały udział w półkoloniach będą świadczyć pracę (skan na adres mailowy polkolonie@blekitna.szczecin.pl).

Następnie, w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (data wpływu na rachunek bankowy) należy dokonać opłaty w formie przelewu na rachunek 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000. Brak zaświadczeń i wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w półkoloniach.

Koszt udziału dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi 230,00 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Lista plików do pobrania:
  • Karta kwalifikacyjna