Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2020

Półkolonie zimowe – zapisy

Szanowni Państwo,

w okresie ferii zimowych w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, zostaną zorganizowane półkolonie. Oferta w szczególności kierowana jest do uczniów klas I-III.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decydują następujące kryteria przyjęć:

– uczeń Szkoły Podstawowej nr 55,

– kolejność zgłoszeń wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną,

– w przypadku wolnych miejsc uczniowie klas starszych,

– w przypadku wolnych miejsc uczniowie z innych szkół.

Uczniowie niezakwalifikowani zostaną zapisani na listę rezerwową.

Zajęcia będą odbywały się w 2 turnusach w następujących terminach:

–       I turnus 10-14.02.2020 r., w godz. 8:00 – 16:00 – 75 miejsc

–       II turnus 17-21.02.2020 r., w godz. 8:00 – 16:00 – 75 miejsc

W ramach półkolonii zapewniamy Państwa dzieciom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), warsztaty tematyczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjście do kina, ciekawe zajęcia tematyczne oraz wiele innych atrakcji.

Zgłoszenia udziału w półkoloniach wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną (do pobrania), należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 21 stycznia 2020 r.  (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia po 21 stycznia 2020 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc. Następnie, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. (data wpływu na rachunek bankowy) należy dokonać opłaty w formie przelewu na rachunek 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000 lub w kasie szkoły. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją.

Koszt udziału dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi 140,00 zł.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden lub dwa turnusy. Na każdy turnus wypełnia się osobną kartę kwalifikacyjną.

Serdecznie zapraszamy!

Lista plików do pobrania:
  • Karta uczestnictwa