Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2020

Półkolonie w „Błękitnej”

Szanowni Państwo,

w okresie ferii zimowych w naszej szkole planowana jest organizacja półkolonii zgodnie z wytycznymi MEN opracowanymi we współpracy z MZ i GIS. Oferta skierowana jest tylko do uczniów klas I-IV w roku szkolnym 2020/2021.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decydują następujące kryteria:

  • uczeń Szkoły Podstawowej nr 55,
  • kolejność zgłoszeń wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną,
  • w przypadku wolnych miejsc uczestniczyć mogą uczniowie z innych szkół.

Uczniowie niezakwalifikowani zostaną zapisani na listę rezerwową.

Planujemy zajęcia w dwóch turnusach w następujących terminach:

–       I turnus 04-08.01.2021 r., (4 dni) w godz. 8:00 – 16:00 – 24 miejsca (już tylko zgłoszenia na listę rezerwową)

–       II turnus 11-15.01.2021 r., (5 dni) w godz. 8:00 – 16:00 – 36 miejsc

W ramach półkolonii zapewniamy Państwa dzieciom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), zajęcia sportowo – rekreacyjne, ciekawe zajęcia tematyczne oraz wiele innych atrakcji.

Zgłoszenia udziału w półkoloniach należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj do dnia 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) lub do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zgłoszeniu od razu należy wysłać na adres polkolonie@blekitna.szczecin.pl scan wypełnionej karty kwalifikacyjnej, która znajduje się poniżej.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden lub dwa turnusy.

Na każdy turnus wypełnia się osobną kartę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie dziecka nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na półkolonie. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie lub mailowo w terminie do dnia 29 grudnia br. (wtorek).

Uwaga!

W przypadku zbyt małej liczby chętnych półkolonie mogą zostać odwołane.

Koszt udziału dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi:

–       I turnus 04-08.01.2021 r., (4 dni)  – 270 zł

–       II turnus 11-15.01.2021 r., (5 dni) – 300 zł

Ze względu na zamknięcie roku budżetowego, prosimy nie dokonywać wpłat w miesiącu grudniu.

Wpłaty za półkolonię dzieci zakwalifikowanych przyjmowane będą tylko na konto szkoły. Wpłaty należy dokonywać  w terminie od 02.01.2021r. do 04.01.2021r.

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz turnus, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonię.

Wpłat należy dokonać w formie przelewu na rachunek 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie tj. do 4 stycznia 2021r. jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w półkoloniach.

Program dla dzieci, ze względu na sytuację epidemiczną i pogodową, może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!

Lista plików do pobrania:
  • Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku