Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2022

Półkolonie w „Błękitnej”

Szanowni Państwo,

w okresie ferii zimowych w naszej szkole planowana jest organizacja półkolonii zgodnie z wytycznymi MEN opracowanymi we współpracy z MZ i GIS – wytyczne w załączeniu. Oferta skierowana jest przede wszystkim dla uczniów klas I-III w roku szkolnym 2021/2022.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decydują następujące kryteria:

  • uczeń Szkoły Podstawowej nr 55,
  • kolejność zgłoszeń wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną,
  • w przypadku wolnych miejsc uczniowie klas 4 w roku szkolnym 2021/2022
  • w przypadku wolnych miejsc uczestniczyć mogą uczniowie z innych szczecińskich szkół

Uczniowie niezakwalifikowani zostaną zapisani na listę rezerwową zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Planujemy zajęcia w dwóch turnusach w następujących terminach:

–       I turnus 31.01-04.02.2022 r., (5 dni) w godz. 8:00 – 16:00 – 48 miejsc

–       II turnus 07-11.02.2021 r., (5 dni) w godz. 8:00 – 16:00 – 36 miejsc

Ostateczna liczba miejsc jest uzależniona od liczby nauczycieli – kadry do prawidłowego i bezpiecznego zorganizowania wypoczynku.

W ramach półkolonii zapewniamy Państwa dzieciom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), zajęcia sportowo – rekreacyjne, ciekawe zajęcia tematyczne oraz wiele innych atrakcji.

Zgłoszenia udziału w półkoloniach należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj do dnia 12 stycznia 2022 r. (środa) lub do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Po zgłoszeniu od razu należy wysłać na adres polkolonie@blekitna.szczecin.pl scan wypełnionej karty kwalifikacyjnej, która znajduje się poniżej.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden lub dwa turnusy.

Na każdy turnus wypełnia się osobną kartę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie dziecka nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na półkolonie. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie lub mailowo w terminie do dnia 13 stycznia br. (czwartek).

Uwaga!

Ze względów organizacyjnych lub w przypadku zbyt małej liczby chętnych półkolonie mogą zostać odwołane.

Koszt udziału dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi:

– I turnus 31.01-04.02.2022 r., (5 dni) – 270 zł

– II turnus 07-11.02.2021 r., (5 dni) – 270 zł

Wpłat należy dokonać, po otrzymaniu emaliowego lub telefonicznego potwierdzenia zakwalifikowania dziecka, w formie przelewu na rachunek 43 1020 4795 0000 9902 0421 5000. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w półkoloniach.

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz turnus, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonię.

Serdecznie zapraszamy!

Lista plików do pobrania:
  • Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku