Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2020

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy 4 sportowej

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy 4 sportowej SP 55.

Jednocześnie przypominamy, że od 25.06.2020 r. do 02.07.2020 r. do godz. 15.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych  do kl. 4 sportowej POTWIERDZAJĄ  WOLĘ  PODJĘCIA  NAUKI  W  KLASIE SPORTOWEJ (druk oświadczenia do pobrania poniżej).

Uzupełniony i podpisany  druk prosimy dostarczyć do szkoły (w kopercie lub koszulce) pozostawiając w kartoniku przy portierni. Można też przesłać skan potwierdzenia na adres sp55@miasto.szczecin.pl

Lista plików do pobrania:
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 4 sportowej
  • Oświadczenie potwierdzenia woli podjęcia nauki w klasie sportowej