Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2020

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, że w wszyscy kandydaci którzy przystąpili do testów, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Lista wszystkich kandydatów została wywieszona w gablocie przy wejściu do szkoły. Ponadto informujemy, że przez telefon nie będą podawane żadne informacje.

Jednocześnie informujemy, że obecność na liście nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem dziecka do danej klasy. Lista dzieci zakwalifikowanych zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowana i wywieszona w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 12:00.