Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2020

Informacje organizacyjne – półkolonie

Szanowni Państwo,

w związku z zakwalifikowaniem Państwa dziecka na półkolonie w Błękitnej poniżej przesyłamy kilka informacji organizacyjnych:

  1. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku – oryginały należy przynieść w pierwszy dzień turnusu.
  2. Należy zapoznać się z regulaminem i wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w czasie organizacji półkolonii – znajdują się poniżej.
  3. Wraz z kartą kwalifikacyjną należy przekazać podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 oraz deklarację –  załącznik nr 2 (dokumenty znajdują się poniżej).
  4. Opieka w czasie półkolonii jest sprawowana w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o punktualne odbieranie dzieci.

Pozdrawiamy serdecznie

życząc słonecznych wakacji

Lista plików do pobrania:
  • Regulamin organizacyjny
  • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w SP 55 w Szczecinie obowiązujące w czasie półkolonii letnich
  • Załącznik nr 1
  • Załącznik nr 2