Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 – klasy 4-8

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 55.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa obowiązującą uczniów w dniu 01.09.2021 r. na terenie szkoły.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA  DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

  1. Uczeń przychodzi do szkoły punktualnie, na  określoną godzinę i wchodzi wejściem wskazanym w harmonogramie rozpoczęcia roku szkolnego.
  2. Na terenie  szkoły, w przestrzeniach wspólnych uczniowie powinni mieć zasłonięte usta i nos maseczką
  3. Nie wolno tworzyć skupisk przed szkołą.
  4. Każdy uczeń wchodzący do szkoły powinien zdezynfekować ręce – dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy każdym wejściu.
  5. Uczniowie nie przynoszą ze sobą żadnych zbędnych rzeczy z wyjątkiem przyboru do pisania i notatnika w celu zapisania informacji przekazanych przez wychowawcę.
  6. Rodzice nie biorą udziału w spotkaniach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego roku.
  7. Na uczniów klas 4 wychowawcy  będą oczekiwać przed głównym wejściem do szkoły o godzinie określonej w harmonogramie.
  8. Po zakończeniu spotkań z wychowawcami uczniowie opuszczają teren szkoły i udają się do domu lub innego planowanego miejsca.  Nie należy skupiać się w grupy przy szkole.

Lista plików do pobrania:
  • Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022