Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2020

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 4-8

Szanowni Państwo!

W tym roku szkolnym ze względu na zagrożenie epidemiczne zmuszeni jesteśmy zorganizować rozpoczęcie roku szkolnego w warunkach, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowia dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły.

W związku z powyższym spotkania uczniów z wychowawcami klas zostały zaplanowane o różnych godzinach i w salach, które na stałe przypisane będą klasie.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny, mający na celu zapoznanie uczniów z organizacją nauki w szkole w zmienionych warunkach, wymuszonych przez panującą epidemię.

Sytuacja wymaga od nas wszystkich dużego zdyscyplinowania i punktualności.

Poniżej znajduje się harmonogram minutowy spotkań uczniów z wychowawcami oraz instrukcje dla uczniów.                               

Zobowiązuję wszystkich do przestrzegania poniższych zaleceń.

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Szymkowiak

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA  DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

  1. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie na ściśle określoną godzinę zgodnie z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego.
  2. Uczniowie oczekują na wychowawcę przy wejściu wskazanym w harmonogramie rozpoczęcia roku, pamiętając o zasłonięciu ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu
  3. Nie wolno tworzyć skupisk przed szkołą.
  4. Na terenie szkoły, w przestrzeniach wspólnych, wszystkich uczniów obowiązuje zasłonięcie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
  5. Każdy uczeń dezynfekuje ręce przy wejściu do szkoły.
  6. Uczniowie nie przynoszą ze sobą żadnych zbędnych rzeczy z wyjątkiem przyboru do pisania i notatnika w celu zapisania informacji przekazanych przez wychowawcę..
  7. Rodzice nie biorą udziału w spotkaniu uczniów z wychowawcą.
  8. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły pod opieką wychowawcy i udają się do domu lub innego planowanego miejsca.  Niedopuszczalne jest skupianie się w grupy przy szkole.
  9. Planowany czas spotkań to 45 minut.

Lista plików do pobrania:
  • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 4-8