CZY JESTEŚ KREATYWNY?

W poniedziałek 27 maja uczniowie klas 4-8 spotkali się w auli szkoły w celu podsumowania pracy nad kreatywnością. Uczniowie klasy 6 c oraz uczniowie ze szkolnego koła teatralnego, pod kierunkiem Pani Renaty Żmudy, przygotowali ćwiczenia oraz przedstawienie teatralne pt „Mała księżniczka” zachęcające do odkrycia własnej kreatywności.

Uczniowie mieli okazję poszukać w sobie cech kreatywności, wiedząc, że osoba kreatywna:

- ma poczucie humoru,

- jest empatyczna,

- ma problemy z autorytetami,

- lubi zmiany,

- docenia detale życia codziennego,

- lubi ryzyko,

- ma potrzebę wyrażania siebie,

- toleruje chaos,

- lubi wyzwania.

Na zakończenie spotkania Pani dyrektor Elżbieta Kusiak podsumowała całoroczną pracę nad kompetencjami miękkimi. Uczniowie wkraczają w czas wakacji z nowymi umiejętnościami.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację zadań wynikających ze szkolnego projektu kształtowania kompetencji miękkich. Podziękowania adresujemy do rodziców uczniów za wsparcie szkolnych przedsięwzięć.

 Jolanta Mielcarek