Klasa gimnastyki artystycznej/sportowej

KLASA O PROFILU GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT ORAZ GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW

 

 

Gimnastyka jako dyscyplina sportu przynosi wiele korzyści dla sprawności i zdrowia organizmu, ponieważ:

·       jest nierozłącznym elementem każdej innej dyscypliny sportu, zapewnia doskonałe przygotowanie początkowe organizmu dla różnorodnych gatunków tańca oraz do sportu

·        jest wspaniałym sposobem regulującym potrzebę ruchu u dzieci , które podczas zajęć mają możliwość wyładowania zgromadzonej energii


Dzięki naszym zajęciom w klasie sportowej dzieci :

·       harmonijnie rozwiną organizm, wzmocnią mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała

·       podniosą poziom podstawowych cech motorycznych, takich jak np.: siła, szybkość, wytrzymałość, zwinność, gibkość, koordynacja

·       rozwiną słuch muzyczny, nauczą się rozumienia muzyki oraz zasad poruszania się do niej

·       dziewczynki staną się bardziej wyczulone na poczucie gracji i estetyki własnego ciała, natomiast u chłopców rozwinie się świadomość swoich wyjątkowych umiejętności

 

Nasza wykwalifikowana kadra zapewnia różnorodność zajęć i bogactwo proponowanych treści ruchowych takich jak elementy pływania, gry i zabawy, które dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości dzieci. W programie naszych zajęć kształtujemy wartości i postawy jakie powinny cechować młodego człowieka.

Dziecko:

·       nauczy się pracy w grupie, tolerancji, samodyscypliny

·       otworzy się na innych ludzi, będzie rozwijać i dzielić swoje pasje w grupie rówieśniczej

·       rozwinie inwencję twórczą

·       wdroży się do uczestnictwa w pokazach i zawodach sportowych

·        będzie kształtować wolę walki, zwycięstwa oraz umiejętność godzenia się z porażka.

 

Serdecznie zapraszamy!!!