Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do pierwszej klasy sportowej

W ramach prowadzonej rekrutacji do klas sportowych poniżej zamieszczamy opis prób sprawności fizycznej oraz zasady przyznawania punktów.

Opis prób sprawności fizycznej do pobrania <<<tutaj>>>.

Serdecznie zapraszamy do udziału w próbach sprawnościowych.

Uwaga!!!

Na próby sprawności fizycznej należy przynieść:

hala (dziecko: obuwie zmienne, spodenki, koszulka, rodzic: obuwie zmienne)

pływalnia (dziecko: klapki, strój kąpielowy, czepek, ręcznik, rodzic: klapki)

Próby sprawności fizycznej odbędą się:

·                             hala sportowa (dotyczy naboru do klasy o profilu pływackim i gimnastycznym)
19.03.2019r. (wtorek) g.16:30 – dziewczęta, g.17:30 – chłopcy

·                             pływalnia szkolna (tylko klasa o profilu pływackim)
20.03.2019. (środa) g. 16:45 - termin podstawowy
                                                                           
21.03.2018r. (czwartek) g. 17:30 - termin dodatkowy

Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą rekrutację do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.