Opłata za półkolonie

Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu na rachunek bankowy) należy dokonać w formie przelewu na rachunek 56 1020 4795 0000 9302 0278 4213 lub w kasie szkoły opłaty za półkolonie (za wszystkie turnusy na jakie dziecko zostało zapisane). Koszt jednego turnusu wynosi 140 zł. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla uczniów oczekujących na przyjęcie.

Uwaga, jednocześnie przypominamy, że opłaty dokonują tylko Ci rodzice, których dziecko z klas 1-3 zostało zapisane na listę uczestników półkolonii. Rodzice dzieci z klas 1-3, których dziecko zostało zapisane na listę rezerwową, a także rodzice uczniów klas 4 oczekujących na przyjęcie będą uzupełniać wpłaty po informacji, że dziecko zostało przyjęte na dany turnus półkolonii. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny przez sekretariat z dyrekcją szkoły (w sprawie I turnusu - dyr. Mróz, II turnusu - p. Bortnik, III turnusu - p. Jarek).