Informacje dotyczące organizacji półkolonii letnich

Szanowni Państwo,

w okresie wakacji w naszej Szkole, wzorem lat ubiegłych, zostaną zorganizowane półkolonie. Oferta w szczególności kierowana jest do uczniów klas I-III.

O przyjęciu dziecka na półkolonie decydują następujące kryteria przyjęć:

- uczeń Szkoły Podstawowej nr 55,

- kolejność zgłoszeń wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną,

- w przypadku wolnych miejsc uczniowie klas starszych,

- w przypadku wolnych miejsc uczniowie z innych szkół.

Uczniowie niezakwalifikowani zostaną zapisani na listę rezerwową.

Zajęcia będą odbywały się w trzech turnusach w następujących terminach:

-       I turnus 24-28.06.2019 r., w godz. 8:00 - 16:00 – 105 miejsc

-       II turnus 15-19.07.2019 r., w godz. 8:00 - 16:00 – 60 miejsc

-       III turnus 22-26.07.2019 r., w godz. 8:00 - 16:00 – 60 miejsc

W ramach półkolonii zapewniamy Państwa dzieciom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek), warsztaty tematyczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjście do kina, ciekawe zajęcia tematyczne oraz wiele innych atrakcji.

Zgłoszenia udziału w półkoloniach wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną (do pobrania), należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 3 czerwca 2019r. Zgłoszenia po 3 czerwca 2019 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc. Następnie, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu na rachunek bankowy) należy dokonać opłaty w formie przelewu na rachunek 56 1020 4795 0000 9302 0278 4213 lub w kasie szkoły. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją.

Koszt udziału dziecka w zajęciach w ramach jednego turnusu wynosi 140,00 zł.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na jeden, dwa lub trzy turnusy. Na każdy turnus wypełnia się osobną kartę kwalifikacyjną.

Serdecznie zapraszamy!