Informacje dla Rodziców dotyczące opieki świetlicowej w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór do świetlicy SP55 na rok szkolny 2019/2020. Przypominamy Rodzicom dzieci już do niej uczęszczających, że karty należy składać na każdy rok szkolny. Szczegółowe informacje dotyczące naboru TUTAJ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2019/2020 – druk do pobrania TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.

Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście  do 19.06.2019 - w sali 105 lub w sekretariacie szkoły.